Ernest Čimić

Dr. Ernest Čimić (Bjelovar, 29. VIII. 1876. – Zagreb, 20. II. 1970.), redoviti profesor

Ernest Čimić rođen je 1876. godine u Bjelovaru. U sudačku službu stupio je 1900-te godine. Uspostavljanjem Visoke škole za trgovinu i promet 1920. godine već na prvim sjednicama Profesorskog vijeća donosi se odluka o angažmanu uglednih stručnjaka za utvrđene kolegije. Dr. Ernesto Čimić izabran je za redovitog profesora na kolegiju „Građansko pravo i upravno pravo“, kojeg predaje do kraja 1922. godine. Od 1923. do sredine 1924. godine obnašao je dužnost pokrajinskog namjesnika za Hrvatsku i Slavoniju, a obavljao je i poslove velikog župana. Od 1928. godine obnašao je dužnost predsjednika Stola sedmorice, tadašnjeg vrhovnog sudišta za pravno područje Hrvatske i Slavonije te za bivše austrijsko pravno područje. Nakon umirovljenja 1936. godine bavio se odvjetničkim poslovima.

 

Do 1923. godine bio je član političke stranke Hrvatska zajednica, nakon čega prelazi u Narodnu radikalnu stranku, iz koje je istupio nakon atentata u Skupštini 1928. godine.

 

VAŽNIJA DJELA:

Čimić, E. (1913.-1917.), Rješidbe Kralj. stola sedmorice kao vrhovnog sudišta u gradjansko-pravnim predmetima, Zagreb: L. Hartman.

Čimić, E. (1921.), Pregled obrtnog prava, Zagreb: Vlastita naklada.

Čimić, E. (1921.), Stečajno pravo / po predavanjima E. Čimića, Zagreb: [s. n.].

Čimić, E. (1922.), Čekovno pravo u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, Zagreb: Vlastita naklada.

Čimić, E. (1922.), Javno pravo s osobitim obzirom na Ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca : predavanja : knjiga prva : opća nauka o državi i medjunarodno pravo, [S. l.]: [s. n.].

Čimić, E. (1922.), Privatno pravo : štampano kao manuskript / po predavanju Ernesta Čimića, Zagreb: [s. n.].

Čimić, E. (1923.), Pregled općeg gradjanskog prava, Zagreb: [s. n.].

(Pripremila: Z. U. B.)

 

OSTALI IZVORI:

LZMK (2021.), Stol sedmorice. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje, preuzeto 23. ožujka 2023. s http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58250

LZMK (2019.-2023.), Hrvatska enciklopedija (1941.-1945.), preuzeto 23. ožujka 2023. s https://hemu.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=10479

Janjatović, B. (1995.), Karađorđevičevska centralizacija i položaj Hrvatske u Kraljevstvu (Kraljevini) SHS, preuzeto 23. ožujka 2023. s https://hrcak.srce.hr/file/311916

Ekonomski fakultet – Zagreb (2015.), Newsletter: Sjedničke knjige, preuzeto 23. ožujka 2023. s https://www.efzg.unizg.hr/UserDocsImages/press/EFZG%20Novosti%20-%20srpanj%20-%20bez%20objave.pdf

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 191.

NN (1928.), Istup Hrvata iz Narodne radikalne stranke, Narodni list, 1(66), 3, preuzeto 23. 3. 2023. s http://212.92.192.228/digitalizacija/novine/narodni_list_1928_066.pdf

Goldstein, I. (2008.), Hrvatska 1918.-2008., EPH Liber, preuzeto 23. ožujka 2023. s https://www.scribd.com/document/398987459/Hrvatska-1918-2008-Ivo-Goldstein#

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ernest Čimić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/%C4%8D/ernest-%C4%8Dimi%C4%87