Draženka Čizmić

Izv. prof. dr. sc. Draženka Čizmić (Split, 22. V. 1964. -), izvanredni profesor

Osnovnu i srednju pedagošku školu pohađala je u Makarskoj. Diplomirala je u travnju 1990. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine zaposlila se na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu kao asistent pripravnik na Odjelu za kvantitativne metode.

1990. upisala je poslijediplomski studij «Teorija i politika marketinga» na istom fakultetu. Magistarski rad pod naslovom «Statistički sustav Europske zajednice» obranila je u studenom 1993.

1994. izabrana je u suradničko zvanje asistent na Katedri za statistiku Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, za predmet Statistika. Od 1990. izvodi vježbe na predmetima Statistika, Osnove statistike i Poslovna statistika.

Doktorsku disertaciju pod naslovom «Problemi korištenja indeksa cijena i obujma u izradi nacionalnih računa Republike Hrvatske» obranila je u lipnju 2000. Iste godine izabrana je u zvanje višeg asistenta za predmete Statistika i Društveno računovodstvo. Od akademske godine 2003/2004 izvodi nastavu na predmetu Društveno računovodstvo (prema novom nastavnom planu i programu Nacionalni računi).

U lipnju 2004. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije, predmet Društveno računovodstvo i Statistika. Od akademske godine 2005/2006 drži predavanja iz predmeta Statistika.

2009. godine ponovno se izabire u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana kvantitativna ekonomija na Katedri za statistiku Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

2015. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana kvantitativna ekonomija na Katedri za statistiku Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Radovi dr. D. Čizmić iz područja su statističkog sustava Europske unije, skupnih indeksa i nacionalnih računa.

Sudjelovala je u radu domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, na kojima je održala priopćenja. Vlada engleskim i njemačkim jezikom.

DJELA:

Čizmić D. (1994.), Nomenklature proizvoda i klasifikacije djelatnosti u Europskoj uniji, Ekonomski pregled, (9-10), 679-692.

Čizmić D. (1995.), Društveni računi i statistika kao potpora tranziciji, u: Zbornik radova međunarodne konferencije: Restrukturiranje gospodarstva u tranziciji, 127-136.

Čizmić D. (1995.), Europski statistički sustav, Ekonomski pregled, (5-6), 430-445.

Čizmić D., (2001.), Statistical Information – the Support to the European Integration Process, u: Proceedings of the 6th International Symposium on Operational Research, 343-348.

Čizmić D. (2001.), Tretiranje razlika i promjena kvalitete pri izračunavanju indeksa cijena, Ekonomski pregled, (11-12), 1345-1367.

Čizmić D. (2002.), Pristranost zbog supstitucije i uvođenja novih proizvoda u indeksima cijena, Ekonomski pregled, (3-4), 343-361.

Čizmić D. (2003.), Errors in a Consumer Price Index, u: Proceedings of the 7th International Symposium on Operational Research, 283-288.

Čizmić D. (2003.), Planovi uzoraka pri formiranju indeksa potrošačkih cijena i njihov utjecaj na grešku uzorka, Ekonomski pregled, (1-2), 77-101.

Čizmić D. (2003.), Primjena hedonističke regresije u kvalitativnom prilagođavanju indeksa potrošačkih cijena, Ekonomija/Economics, (3), 493-515.

Čizmić D. (2004.), The Problems in a Construction of Index Numbers and National Accounts Under Conditions of High Inflation, u: Proceedings of the 2nd International Conference: „An Enterprise Odyssey: Building Competitive Advantage“, 112-123.

Čizmić D. (2005.), The Choice of Price Index Formulae for Elementary Indices, u: Proceedings of the 8th International Symposium on Operational Research, 267-272.

Čizmić D. (2006.), Composite Index Numbers in Theory and Practice, u: Proceedings of the 3th International Conference: „An Enterprise Odyssey: Integration or Disintegration“, 120-130.

Čizmić D. (2007.), Satellite System for Integrated Environmental and Economic Accounting, u: Proceedings of the 9th International Symposium on Operational Research, 227-232.

Čizmić D. (2008.), Use of the 1993 SNA in Economies in Transition: A Case of Croatia, u: Proceedings of the 4th International Conference: „An Enterprise Odyssey: Tourism – Governance and Entrepreneurship“, 81-92.

Čizmić D. (2011.), Price and Volume Measures in National Accounts, u: Proceedings of the 11th International Symposium on Operational Research, 279-284.

Čizmić D., (2011.), Quarterly National Accounts: A Summary of Concepts, Sources and Methods, Ekonomski pregled, (3-4), 190-207.

Čizmić D. (2013.), Unit Value Indices in National Accounts, u: Proceedings of the 12th International Symposium on Operational Research, 233-238.

Čizmić D. (2015.), Higher-level Indices in the Consumer Price Index, u: Proceedings of the 13th International Symposium on Operational Research, 401-406.

Čizmić D. (2017.), Classifications in the System of National Accounts, u: Proceedings of the 14th International Symposium on Operational Research, 397-402.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 26. kolovoz 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/181231

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Draženka Čizmić, preuzeto 26. kolovoz 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/statistika-29789/clanovi-30368/izv-prof-dr-sc-drazenka-cizmic-30401/30401

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Draženka Čizmić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/%C4%8D/dra%C5%BEenka-%C4%8Dizmi%C4%87