Dmitar Čulić

Dmitar J. Čulić Dragun

Dr. Dmitar Čulić (Graz, Austrija, 25. V. 1917. – Zagreb, 22. I. 1998.), predavač

Dmitar J. Čulić Dragun rođen je 1917. godine u Grazu u Austriji. Potječe iz splitske obitelji, otac Jerko Čulić Dragun je bio pravnik, koji se jedno vrijeme bavio politikom, a kasnije razvojem turizma. Majka Marija je bila učiteljica, također poznata po političkom angažmanu i humanitarnom radu. Imali su četvero djece, od kojih je najmlađi Dmitar na profesionalnom putu krenuo očevim stopama prava, ali je postao istaknuti turistički djelatnik, te je obnašao važne državne funkcije. Klasičnu gimnaziju završio je 1935. godine u Splitu, a diplomirao je 1939. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu.

 

Od 1939. do 1940. godine bio je odvjetnički vježbenik, nakon čega pristupa partizanskom pokretu. Od 1945. godine radio je u poduzeću „Putnik“ u Splitu, 1946. godine bio je tajnik misije UNRRA za Dalmaciju i šef Biroa za štampu i propagandu Ministarstva spoljne trgovine u Beogradu. Od 1947. godine radio je kao referent za ekonomsku propagandu u Direkciji za informacije Vlade FNRJ. Od 1948. do 1949. godine bio je član Organizacione grupe u Ministarstvu trgovine i snadbijevanja te šef propagandnog odjela Savezne vanjskotrgovinske komore (od 1949. u ispostavi Zagreb), od 1953. do 1959. godine šef propagande Turističkog saveza Hrvatske, a do 1989. godine direktor Internacionalne stalne izložbe publikacija (ISIP) Sveučilišta u Zagrebu. Od 1968. do 1974. godine bio je direktor jugoslavenskog turističkog predstavništva za Švicarsku te od 1975. do umirovljenja 1977. godine savjetnik za turizam u poduzeću „Astra“ u Zagrebu.

 

Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu predavao je turističku propagandu na postdiplomskog studiju. Predavao je i na višoj turističkoj školi u Dubrovniku od 1963. do 1967., na Pedagoškoj akademiji u Zadru 1966/67. i 1975/77., te od 1974. do 1979. osnove prava i privredno pravo u hotelijerstvu na Višoj hotelijerskoj školi u Zagrebu.

Bio je vanjski suradnik Instituta za ekonomiku turizma, član Association Internationale d’experts scientifiques du tourisme — AIEST i tajnik Sekcije za popularizaciju pomorstva Društva za proučavanje i unapređenje pomorstva Jugoslavije.

Pokrenuo je mjesečnik Turizam i bio glavni urednik do 1959. godine. Također, bio je glavni urednik turističkih izdanja Izdavačkog zavoda Jugoslavije.

VAŽNIJA DJELA:

Čulić, D. (1955.), PAZ, Zagreb: Uprava PAZ.

Čulić, D. (1963.), Dalmatie, Beograd: Jugoslavija.

Čulić, D. (1963.), Istrie et Kvarner, Beograd: Jugoslavija.

Čulić, D. (1963.), Istrien und Kvarner, Beograd: Jugoslavija.

Čulić, D. (1965.), Dalmácie, Beograd: Nakladatelstvi Jugoslavija; Praha: Sportovní a turistické nakladatelství.

Čulić, D. (1967.), Istria and Kvarner, Beograd: Jugoslavija.

Čulić, D. (1986.), Dalmacija : turistički vodič, Zagreb: Privredni vjesnik.

Čulić, D. (1987.), Dalmatien : Reisefuehrer, Zagreb: Privredni vjesnik.

Čulić, D. (1990.), Svjetski i turistički promet u 1989. godini, Turizam, 38(1), 16-24.

Čulić, D. J. (1965.), Turistička propaganda, Zagreb: Panorama.

 (Pripremila: Z. U. B.)

 

OSTALI IZVORI:

Blažević, P. (2017.), Jerko Čulić: životni put, djelovanje i obitelj, preuzeto 23. ožujka 2023. s https://hrcak.srce.hr/file/292524

Šenoa, Z. (1993.), Hrvatski biografski leksikon, Zagreb: LZMK, preuzeto 23. ožujka 2023. s https://bl.lzmk.hr/Clanak/4160

 

FOTOGRAFIJA:

Geni (2022.), Dmitar J. Čulić Dragun, preuzeto 23. Ožujka 2023. s https://www.geni.com/people/Dmitar-%C4%8Culi%C4%87-Dragun/6000000009324320811

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Dmitar Čulić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/%C4%8D/dmitar-%C4%8Duli%C4%87