Danica Čačić

Danica Čačić (Donja Batina, 7. I. 1942. - Zagreb, 22. III. 2019.), voditeljica prijepisnog ureda

Danica Čačić rođena je 1942. godine u Donjoj Batini kod Zlatara. Na Fakultetu vanjske trgovine, a kasnije Ekonomskom fakultetu u Zagrebu radila je kao voditeljica prijepisnog ureda od 1977. do 1992. godine.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Danica Čačić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/%C4%8D/danica-%C4%8Da%C4%8Di%C4%87