Boris Čović

Boris Čović, dipl. oec. (Zagreb, 27. VIII. 1938. - Zagreb, 1. XI. 2018.), asistent

Boris Čović rođen je 1938. godine u Zagrebu. Osnovnu školu je pohađao od 1945. do 1949. godine u Tučepima kod Makarske, a gimnaziju do 1957. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1961. godine.

U nastavnoj godini 1963/64. bio je asistent iz računovodstva na Katedri za ekonomiku poslovanja poduzeća na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Nakon toga je bio na dužnosti načelnika za privredu općine Makarska, te nakon toga pomoćnik direktora ekonomsko-financijskog sektora u radnoj zajednici stručnih službi SOUR-a "Monting" u Zagrebu.

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 191.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Boris Čović, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/%C4%8D/boris-%C4%8Dovi%C4%87