Ante Čičin-Šain

Ante Čičin-Šain

Dr. Ante Čičin-Šain (Split, 29. IX. 1935. – Zagreb, 30. XII. 2008.), izvanredni profesor

Ante Čičin-Šain rođen je 1935. godine u Splitu. Studij ekonomije započeo je u Njemačkoj u Hamburgu, a završio 1959. godine na Sveučilištu u Heidelbergu, gdje je i doktorirao 1963. godine.

 

U Ekonomskoj komisiji UN za Europu u Ženevi zapošljava se 1960. godine, a od 1961. do 1963. godine radio je kao asistent u Institutu za ekonomska istraživanja „Alfred Weber“ u Heidelbergu. Od 1964. do 1972. godine radio je kao znanstveni suradnik i voditelj Odjela za međunarodnu ekonomiju, te kao znanstveni savjetnik od 1983. do 1990. godine. Od 1972. do 1974. godine radio je kao izvanredni profesor i voditelj Katedre za međunarodnu ekonomiju Visoke škole za vanjsku trgovinu, poslije Fakulteta za vanjsku trgovinu u Zagrebu. Bio je prvi guverner Narodne banke Hrvatske od 1990. do 1992. godine, od 1992. godine je bio veleposlanik RH u Europskoj zajednici, a od 1994. godine u Velikoj Britaniji. Smatrao se jednim od idejnih začetnika Jadranskog naftovoda (JANAF), gdje je bio glavni direktor od 1990.-2000. godine. Umirovljen je 2001. godine.

 

Od 1974. do 1982. godine bio je viši savjetnik u Narodnoj banci Hrvatske. Također, bio je savjetnik United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) za monetarnu i trgovinsku suradnju između zemalja u razvoju, posebno zemalja zapadne Afrike (1982.-1987.). Bio je i počasni konzul Irske u Hrvatskoj. Bio je predsjednik i počasni član vaterpolskog kluba Mladost.

 

VAŽNIJA DJELA:

Čičin-Šain, A. (1967.), Devizni režim i konvertibilnost dinara, Zagreb: Ekonomski institut; Naučno-istraživački centar Ekonomskog fakulteta.

Čičin-Šain, A. (1970.), Problemi, faktori, perspektive, Split: [s. n.].

Čičin-Šain, A. (1971.), Ponašanje samoupravnog poduzeća, Zagreb: Ekonomski institut:

Čičin-Šain, A. (1987.), Dispariteti cijena i efikasnost razmjene Jugoslavije sa klirinškim zemljama : (sinteza studije), Zagreb: Ekonomski institut.

Čičin-Šain, A. (1990.), Ekonomski i politički aspekti konvertibilnosti dinara, Politička misao, 27(1), 36-61.

Čičin-Šain, A. i Mates, N. (1990.), Financijski i bankarski sistem kao mehanizam upravljanja procesom ekonomskog razvoja, Zagreb: Samoupravna interesna zajednica znanosti Hrvatske; Republički zavod za društveno planiranje Hrvatske.

Čičin-Šain, A. (2000.), Deset defekata hrvatskih poduzetnika, Banka, 10(12), 41-43.

Čičin-Šain, A. (2002.), Kuna u sjeni eura, Banka, 11(3), 63-67.

 (Pripremila: Z. U. B.)

OSTALI IZVORI:

Golden marketing (1996.), Tko je tko u hrvatskom gospodarstvu, Zagreb: Golden marketing, 88.

IRB (2023.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 22. ožujka 2023. s https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/11524

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ante Čičin-Šain, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/%C4%8D/ante-%C4%8Di%C4%8Din-%C5%A1ain