Anita Čeh Časni

Anita Čeh Časni

Izv. prof. dr. sc. Anita Čeh Časni (Zagreb, 30. VII. 1982. -), izvanredna profesorica

Anita Čeh Časni rođena je 30. srpnja 1982. godine u Zagrebu. Osnovnu školu i XV. gimnaziju (MIOC) pohađala je u Zagrebu. Maturirala je 2001. godine s odličnim uspjehom. Godine 2005. diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Financije. Tijekom studiranja dobila je Dekanovu nagradu u akademskoj godini 2004./2005. za odličan uspjeh tijekom studija i dvije stipendije: Stipendiju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u kategoriji A i Stipendiju grada Zagreba za najbolje studente. Godine 2009. završila je specijalistički poslijediplomski studij „Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje“, obranivši specijalistički poslijediplomski rad pod naslovom: „Analiza prognostičkih modela broja noćenja turista u Republici Hrvatskoj“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Ksenije Dumičić. Iste godine upisuje Poslijediplomski doktorski studij iz ekonomije i poslovne ekonomije. Obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom: “Modeliranje učinka stambenog bogatstva na osobnu potrošnju“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Ksenije Dumičić, 15.3.2013. stječe stupanj doktorice znanosti iz polja ekonomije, grana kvantitativna ekonomija.

Od 1.6.2007. radi na Katedri za statistiku Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, najprije kao znanstvena novakinja na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske „Statističko modeliranje za povećanje konkurentnosti suvremenih organizacija“ (br. projekta 067-0161711-2483, voditeljica projekta: prof. dr. sc. Ksenija Dumičić) s matičnim brojem znanstvenika: 295750, a trenutno u zvanju izvanredne profesorice. Uz nastavnu aktivnost, samostalno i u koautorstvu objavljuje radove u međunarodnim i domaćim časopisima, te u zbornicima s međunarodnih znanstvenih konferencija. Članica je Hrvatskog društva za operacijska istraživanja (HDOI), Hrvatskog statističkog društva (HSD), te Hrvatskog društva ekonomista (HDE). Od 2016.-2020. godine obavljala je funkciju tajnice Hrvatskog društva za operacijska istraživanja (HDOI), a od studenog 2019. godine obavlja funkciju tajnice Hrvatskog statističkog društva. Od akademske godine 2018/19.- 2021/22. obavljala je funkciju Zamjenice pročelnice Katedre za statistiku. U lipnju 2020. godine osniva Zavod za eurazijska istraživanja- novu organizacijsku jedinicu Ekonomskog fakulteta- Zagreb, gdje obavlja funkciju zamjenice voditeljice Zavoda, a u srpnju 2022. imenovana je voditeljicom Zavoda.

Educirala se na različitim međunarodnim ljetnim školama i radionicama iz područja ekonometrije i primijenjene statistike. Dobitnica je nekoliko nagrada za svoj znanstveni i nastavni rad. Članica je uređivačkih odbora više znanstvenih i stručnih časopisa iz područja ekonomije i turizma. Po narodnosti je Hrvatica. Udana je i majka je dvoje djece.

VAŽNIJA DJELA:

Farmaki, A., Miguel, C., Drotarova, M.H., Aleksić, A., Čeh Časni, A. i Efthymiadou, F. (2020.), Impacts of Covid-19 on Peer-to-Peer Accommodation Platforms: Host Perceptions and Responses, International journal of hospitality management, 91.

Mikulić, J., Vizek, M., Stojčić, N., Payne, J., Čeh Časni, A. i Barbić, T. (2021.), The Effect of Tourism Activity on Housing Affordability, Annals of tourism research, 90(12).

Čeh Časni, A., Palić, I. i Palić, P. (2020.), The Determinants of Consumption of 50+ Population in Croatia. Ekonomický časopis, 20(7).

Dumičić, K., Mikulić, J. i Čeh Časni, A. (2017.), “Tourism Spending Behaviour before and after the 2008 Financial Crisis: A Dynamic Panel Investigation”, Tourism economics, 23(1).

Basarac Sertić, M., Čeh Časni, A. i Vučković, V. (2017.), The impact of China’s imports on European Union industrial employment A PMG approach, Economics of Transition, 25(1).

Dužević, I. i Čeh Časni, A. (2015.), Student and faculty perceptions of service quality: the moderating role of the institutional aspects, Higher education, 70(3).

Čeh Časni, A. (2014.), Housing Wealth Effect on Personal Consumption: Empirical Evidence from European Post-Transition Economies, Czech journal of economics and finance, 64(5), 392-406.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 16. srpnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/295750

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022.), Ekonomski fakultet: Anita Čeh Časni, preuzeto 26. kolovoza 2022. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/statistika-29789/clanovi-30368/izv-prof-dr-sc-anita-ceh-casni/30415

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Anita Čeh Časni, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/%C4%8D/anita-%C4%8Deh-%C4%8Dasni