Anica Čermak

Anica Čermak r. Solina (Klenovnik, 21.XII. 1924. – Zagreb, 15. III. 2011.), referent za studentske poslove

Anica Čermak r. Solina (Klenovnik, 21.XII. 1924. – Zagreb, 15. III. 2011.), referent za studentske poslove

 

Anica Čermak rođena je 1924. godine u Klenovniku kod Ivanca. U Zagrebu je završila četiri razreda osnovne škole, četiri razreda građanske škole, jedan razred trgovačke škole i tromjesečni odgojiteljski tečaj.

 

U Ministarstvu narodne prosvjete radila je od 1942. do 1945. godine najprije kao nadničar, pa ugovorna pisarica i manipulativni vježbenik, nakon čega je bila najprije sestra socijalne zaštite, pa je radila po pitanju kolonizirane djece u Ministarstvu socijalne politike. Od 1947. godine radila je kao odgojiteljica u dječjem obdaništu Vrapče, a nakon toga u dječjem domu Laduč. Na Fakultetu ekonomskih nauka, kasnije Ekonomskom fakultetu zaposlila se 1949. godine kao administrativni manipulant, pa kao kancelarijski referent te od 1964. godine kao referent za studentske poslove gdje je ostala raditi do mirovine 1977. godine.

 (Pripremila: Z. U. B.)

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Anica Čermak, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/%C4%8D/anica-%C4%8Dermak