Katarina Ćurko

Katarina Ćurko

Prof. dr. sc. Katarina Ćurko (Zagreb, 3. XI. 1964. -), redovita profesorica u trajnom zvanju

Katarina Ćurko rođena je u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Godine 1987. je diplomirala na smjeru Ekonomska kibernetika na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1991. je magistrirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Organizacija i upravljanje, na temu „Model poslovnog odlučivanja na temelju bilance stanja i uspjeha podržan računalom“. Godine 1997. je doktorirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu „Model informacijskog sustava za podršku menadžerima u maloprodaji“.

U razdoblju od 1987. do 1989. godine radila je kao programer u ERC-u poduzeća Geotehnika u Zagrebu. Od 1989. godine do danas neprekidno radi na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za informatiku, od 1989. kao asistentica, 1999. izabrana je u zvanje docentice, 2004. u zvanje izvanredne profesorice, 2011. u zvanje redovite profesorice, te 2016. u zvanje redovite profesorice u trajnom zvanju. Bavi se problemima iz područja informatike, modeliranja baza i skladišta podataka, poslovnom inteligencijom, poslovnom analitikom te poslovnim informacijskim sustavima. Objavile je preko 60 znanstvenih i stručnih radova iz područja informatike i više poglavlja u domaćim knjigama sa recenzijom iz područja informatike. Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija na kojim je imala radove.

DJELA:

Knjige:

Ćurko, K. (1993.), Obrada teksta, u: Panian, Ž. (ru.), Poslovna informatika II, Zagreb: DRIP, 88-117.

Ćurko, K. (1996.), Softver, u: Birolla, H. (ur.), Poslovna informatika, Zagreb: Carski Husar, 277-292.

Bosilj Vukšić, V. i Ćurko, K (1999.), Reinženjering poslovnih procesa i informacijska tehnologija, u: Tipurić, D. (ur.), Konkurentska sposobnost poduzeća, Zagreb: Sinergija, 339-358.

Ćurko, K. (1999.), Izrada poslovnih dokumenata, u: Srića, V. (ur.), Menadžerska informatika, Zagreb: MEP Consult, 6:2-6:13.

Ćurko, K. i Požgaj, Ž. (2007.), Izgradnja informacijskog sustava, u: Varga M., Ćurko K. (ur.), Informatika u poslovanju,Zagreb: Element, 201-218.

Ćurko, K. i Varga, M. (2009.), Informacijski sustavi u poslovanju, u: Bosilj Vukšić V., Pejić Bach M. (ur.), Poslovna informatika, Zagreb: Element, 131-155.

Ćurko, K., i Varga, M. (2010.), Poslovni informacijski sustavi i poslovno upravljanje, u: Panian, Ž., Ćurko, K. (ur.), Poslovni informacijski sustavi, Element, Zagreb, 11-30.

Ćurko, K., Varga, M. Požgaj, Ž. (2010.), Razvoj informacijskog sustava Panian, Ž., Ćurko, K. (ur.), Poslovni informacijski sustavi, Element, Zagreb, 31-60.

Ćurko, K., Panian, Ž. i Pejić Bach, M. (2010.), Potpora poslovnog informacijskog sustava poslovnoj analizi i odlučivanju, u: Panian, Ž., Ćurko, K. (ur.), Poslovni informacijski sustavi, Element, Zagreb, 163-206.

Ćurko, K. i Varga, M. (2012.), Podaci, u: Bosilj Vukšić, V. i Pejić Bach, M. (ur.), Poslovna informatika, 2. izmijenjeno izdanje, Zagreb: Element, 65-91.

Ćurko, K. i Varga, M. (2012.), Informacijski sustavi u poslovanju, u: Bosilj Vukšić, V. i Pejić Bach, M. (ur.), Poslovna informatika, 2. izmijenjeno izdanje, Zagreb: Element, 135-157.

Ćurko, K. i Španić Kezan, M. (2016.), Skladištenje podataka, put do znanja i poslovne inteligencije, Zagreb: Ekonomski fakultet.

Ćurko, K., Varga; M. i Bosilj Vukšić, V. (2016.), Razvoj informacijskog sustava, u: Varga, M. i Strugar, I. (ur.), Informacijski sustavi u poslovanju, Zagreb: Ekonomski fakultet, 61-90.

Ćurko, K., Varga; M. i Bosilj Vukšić, V. (2016.), Analitičke i upravljačke obrade, u: Varga, M. i Strugar, I. (ur.), Informacijski sustavi u poslovanju, Zagreb: Ekonomski fakultet, 219-234.

Ćurko, K. i Pivar, J. (2020.), Informacijski sustavi u poslovanju i upravi, u: Pejić Bach, M i Spremić, M (ur.), Osnove poslovne informatike, Zagreb: Ekonomski fakultet, 153-175.

Znanstveni radovi:

Ćurko, K. (1990.), Neki problemi definiranja i realizacije procesa odlučivanja, Ekonomski analitičar, 12(90), 13‑17.

Ćurko, K. (1991.), Definiranje pojma odlučivanja i njegovo određenje kroz poimanje odluke, upravljanja i informacija, Ekonomski analitičar, (6), 48‑58.

Ćurko, K. (1991.), Informacija kao temeljna pretpostavka uspješnog poslovnog odlučivanja, Ekonomski analitičar, (4), 50‑59.

Ćurko, K. (1993.), Revidirana metoda točka etalona, Ekonomski analitičar, (5), 37-42.

Ćurko, K. (1994.), Geneza uloge računala u poslovnom odlučivanju, Ekonomski analitičar, (3), 36-42.

Ćurko, K. (1995.), Information subsystem solution in retailing and executive POS modules in client/server environment, u: Proceedings of the International Conference on Information Technology Interfaces '95, Pula, June 13-16, 1995, 71-75.

Bosilj Vukšić V. i Ćurko K. (1998.), Uloga simulacijskog modeliranja i upravljanja poslovnim tokovima u reinženjerstvu poslovnih procesa, Ekonomija, (5)4, 507-523.

Bosilj Vukšić, V. i Ćurko, K. (1998.), The Role of Simulation Modeling in Re-engineering the Retail Business Processes, Management - Journal of Contemporary Management Issues, 3(2), 19-36.

Ćurko, K. (1999.), The Role of Data Warehouse in Business Process Reengineering, u: Proceedings of the 21st International Conference On Information Technology Interfaces, June 15-18. 1999, Pula, 277-282.

Bosilj Vukšić, V., Pejić Bach, M. i Ćurko, K. (1999.), Obstacles in Teaching Informatics: The Case Study of Faculty of Economics, u: Proceedings of the 9th International Conference on Information and Intelligent Systems – IIS'99, 22-24 Varaždin, September 1999, 222-232.

Bosilj Vukšić, V., Ćurko, K. i Kovačič, A. (2000.), Business Process Restructuring in Croatian and Slovenian Companies: A Comparison, Management - Journal of Contemporary Management Issues, 5(1), 49-71.

Ćurko, K., Štemberger Indihar, M. i Jaklič, J.(2000.), A Comparison of Data Warehouse Concept in Croatian and Slovenian large Companies, Proceedings of ITI2000, Pula, 119-124.

Ćurko, K., Bosilj Vukšić, V. i Pejić Bach, M. (2000.), An Empirical Review on the Internet Technology Application in Croatian Large Companies, Zagreb Business and Economics Review, 3(2), 93-106.

Bosilj Vukšić, V., Ćurko, K. i Pejić Bach, M. (2000.), Internet in Croatian Large Companies: Experiences and Trends, u: Proceedings of 22nd International Conference on Information Technology Interfaces ITI'2000, Pula, June 13-16, 2000, 205-210.

Pejić Bach, M., Bosilj Vukšić, V. i Ćurko, K. (2000.), Organisation and Improvement of Teaching Practice in Informatics, u: Journal of Information and Organizational Sciences, 23(19, 23-36.

Bosilj Vukšić, V., Ćurko, K. i Gogala, Z. (2000.), Business Process Reengineering in Large Croatian Companies, Ekonomski pregled, 51(7-8), 667-680.

Štemberger Indihar, M., Jaklič, J. i Ćurko, K. (2000.), Usage of Information Technology and Data Warehouses in Slovenian and Croatian large Companies: A Comparsion, u: 11th International Conference Information and Intelligent System – IIS 2000, Varaždin, 20-22 September 2000, 222-232.

Ćurko, K., Štemberger Indihar, M. i Jaklič, J. (2001.), Application of Data Warehouses in large Croatian and Slovenian Companies, Economic and Business Review for Central and South-Eastern Europe, 3(2), 155-16.

Ćurko, K., Štemberger Indihar, M. i Jaklič, J. (2001.), Application of Business Intelligence Technology in Croatian and Slovenian Large Companies, u: Proceedings of 6th International Symposium on Operational Research in Slovenia (SOR), Preddvor, Slovenia, September 26-28, 2001, 381-386.

Štemberger Indihar, M., Jaklič, J. i Ćurko, K. (2001.), Usage of Information Technology and Data Warehouses in Slovenian and Croatian large Companies: A Comparsion, Journal of Information and Organizational Sciences, 24(2), 109-121.

Ćurko, K, Osmanagić Bedenik, N.i Ranković, D. (2001.), A data warehouse model for success management (using the example of a retail sales company), u: 12th International Conference Information and Intelligent System – IIS 2001, Varaždin, 26-28 September, 63-74.

Ćurko, K. (2001.), Skladište podataka – sustav za potporu odlučivanju, Ekonomski pregled, (7-8), 840-855.

Ćurko, K., Osmanagić Bedenik, N. i Ranković, D. (2001.), A data warehouse model for success management (using the example of a retail sales company), u: 12th International Conference Information and Intelligent System – IIS 2001, Varaždin, 26-28 September, 63-74.

Ćurko, K. (2002.), Business Intelligence Technology: The Croatian Case, Management – Journal of Contemporary Management Issues, 7(2), 63-76.

Ćurko, K., Bosilj Vukšić, V. i Ranković, D. (2002.), Skladište podataka kao potpora reinženjeringu poslovnih procesa, Informatologija, 35(2), 120-126.

Radonić, G. i Ćurko, K. (2006.), Business Intelligence And Key Business Factor analysis in Banking, u: Proceedings of the 1st International Conference 2006 - Future Challenges and Current Issues in Business Information, Organisation and Process Managemen, London, 40-45.

Radonić, G. i Ćurko, K. (2007.), Review of Business Intelligence And Key Business Factor analysis in Banking, Journal of Knowledge Management Practice, (8), SI 1.

Ćurko, K., Pejić Bach, M. i Radonić, G. (2007.), Business Intelligence and Business Process Management in Banking Operations, u: Proceedings of the ITI 2007, 29th International Conference on Information Technology Interfaces, June 25-28, Cavtat, 57-62.

Visković, D., Varga, M. i Ćurko, K. (2008.), Bad Practices in Complex IT Projects, u: Proceedings of the ITI 2008, 30th International Conference on Information Technology Interfaces, June 25-28, Cavtat, 57-62.

Ćurko, K. i Varga, M. (2008.), The Review of the Role of Business Intelligence in Business Engineering, u: Proceedings of the WSEAS International Conferences MATH08, Cambridge, Massachusetts, USA, March 24-26, 2008, 396-400.

Ćurko, K., Varga, M. i Lončar, A. (2008.), The support of Business Intelligence Technology in Process and Business Engineering, International Journal of Computers, 2(1), 8-14.

Ćurko, K., Bosilj Vukšić, V. i Lovrić, A. (2009.), Business Process Management Systems and Business Intelligence Systems as support of Knowledge Management, International Journal of Computers and Communication, 3(2), 17-24.

Ćurko, K., Bosilj Vukšić, V. i Lovrić, A. (2010.), Business Process Management Systems and Business Intelligence Systems as support of Knowledge Management, u: Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on MANAGEMENT, MARKETING and FINANCES (MMF'10), Penang, Malaysia, March 23-25, 2010, 53-58.

Varga, M., Ćurko, K. i Vračić, T. (2012).: Open Government Data: Small Country User’s Perspective, u: Procedings Of The Eighth International Conference on Digital Society, ICDS 2014, March 23 - 27, 2014 - Barcelona, Spain, 32-38.

Ćurko, K., Stepanić, D. i Varga, M. (2012.), Strategic Success Factors in ERP System Implementation, u: Procedings of the 4th WSEAS World Multiconference on Applied Economics, Business and Development (AEBD ’12), Porto, Portugal, July 1-3, 2012, 23-28.

Varga, M. i Ćurko, K. (2012.), Some Aspects of Information Systems Integration (invited paper), u: Procedings of the Mipro 2012, 35th International Convention (miproBIS – International Conference on Business Intelligence Systems) May 21.25, 2012. Opatija, 1583-1589.

Ćurko, K., Stepanić, D. i Varga, M. (2012.), Strategic and tactical success factors in ERP system Implementation, International Journal of Computers, 6(4), 206-214.

Zoroja, J., Pejic Bach, M. i Curko, K.(2014.), Data Mining Applications Framework for Business Organizations: Business Functions Approach, u: Tubbs, S. L. et al (ur.), The Business Review, 119-126.

Ćorić. D., Ćurko, K. i Varga, M. (2015.), Customer Segmentation Using Neural Networks, (invited paper), u: Proceedings od 9th International Conference on Computer Engineering and Applications (CEA15), Dubai, 2015, 162-169.

Ćorić, D., Ćurko, K. i Merkaš, Z. (2015.), Customer Segmentation Using Data Warehouse and Neural Networks, WSEAS Transactions on Business and Economics, 12, 186-197.

Bakula, I., Ćurko, K., Pejić Bach, M. i Bosilj Vukšić, Vesna, (2016.), Application of business intelligence system in company restructuring process: the case of Croatia, u: Kommers, P., Issa, T., Issa, T., McKay, E. i Isaías, P. (ur.), International Conferences ITS, ICEduTech and STE 2016 International Conference on Educational Technologies 2016 – ICEduTech, Melbourne: International Association for Development of the Information Society - IADIS Press, 35-42.

Ćurko, K., Bosilj Vukšić, V. i Merkaš, Z., (2016.), Usage of Business Intelligence technology in Croatia: Preliminary research, WSEAS Transactions on Business and Economics, 13, 591-596.

Varga, M., Ćurko, K. i Vračić, T. (2016.), Open Government Data: Initiative in Croatia, u: Procedings of the 39th Mipro 2016, May 30.-3 Jun, 2016, Opatija, 1573-1579.

Merkaš, Z. i Ćurko, K. (2016.), The Negotiated Procedure in Procurement Based on the Belief Theory, u: Proceedings of 4th International Conference on Management, Marketing, Tourism, Retail, Finance and Computer Applications (MATREFC '16), Venice, Italy, January 29-31, 2016., 98-104;

Ćurko, K., Curic, T. i Bosilj Vukšić, V. (2017.), Perspective of Smart Business Development, International Journal of Renewable Energy Sources, 2, 40-47.

Pejić Bach, M., Zoraja, J. i Ćurko, K. (2018.), Internet and Social Media for Political Participation Among Youth, u: Proceedings Of 11th International Conference ICERI2018, 12-14 November 2018, Seville, Spain, 9144-9152.

Strugar, I., Jaković, B. i Ćurko, K. (2018.), E-government in Croatia – Citizen Adoption and Usage, u: Proceedings Of The IIER International Conference, Marrkech, Morocco, 12-13 July 2018, 1-5.

Ćurko, K., Merkaš, Z. i Silović, T. (2018) Challenges of Application of the Big Data in Marketing: Case Study Croatia, WSEAS Transactions on Business and Economics, 15, 162-170.

Pejić Bach, M., Zoraja, J. i Ćurko, K. (2019.), Internet and E-Learning Usage among European Individuals: Cluster Analysis Approach, u: Gomez Chova, L., Martinez Lopez, A. i Candel Torres, I. (ur.), ICERI2019 Proceedings, Sevilla: IATED Academy, 2889-2897.

Stručni radovi:

Ćurko, K. (1989.), Problemi programskog «virusa» i načini zaštite, IBI, Informator, (7-8), 7-8.

Ćurko, K. (1990.), Kriza osobnih računala, Ekonomski analitičar, (9), 46-48.

Ćurko, K. (1991.), Odlučivanje o veličini, asortimanu i rasporedu proizvodnog programa primjenom modela odlučivanja u uvjetima rizika i modela linearnog programiranja podržanog računalom, Ekonomski analitičar, (1), 3‑12.

Ćurko, K. (1992.), CeBIT – Hannover - 1992, IBI, Informator,(4), 1-4.

Ćurko, K. (1992.), Model poslovnog odlučivanja temeljen na bilanci stanja i uspjeha podržan računalom, Ekonomski analitičar, (7-8), 54-59.

Ćurko, K. (1992.), Model poslovnog odlučivanja temeljen na bilanci stanja i uspjeha podržan računalom (2), Ekonomski analitičar, (9), 31-44.

Ćurko, K. (1992.), Upravljački informacijski sustav ‑ otvoreni sustav, Ekonomski analitičar, (3), 32-39.

Ćurko, K. (1993.), Poslovno odlučivanje podržano računalom, u: Zbornik radova, Stručni seminar, Razvojni resursi i suvremeni management u hotelijerstvu, RRIF, Opatija, travanj 1993., 269-277.

Ćurko, K. (1993.), Mikroelektronička tehnologija i neka područja njezine primjene, Ekonomski analitičar,(2), 42-48.

Ćurko, K. (1993.), Dobro jutro šefe – Tajničko poslovanje 1.0, BUG, (10), 28-29.

Ćurko, K. (1993.), Projekt NeXT – Steve Jobs, IBI, Informator, (1), 10-12.

Ćurko, K. (1993.), CeBIT 1993: Uredsko poslovanje, IBI, Informator, (5), 1-4.

Ćurko, K. (1993.), Novosti na CeBIT-sajmu informacijske i telekomunikacijske opreme, Ekonomski analitičar, (9), 39-45.

Ćurko, K. (1993.), Utjecaj mikroelektroničke tehnologije na opću zaposlenost, kvalifikaciju i radne uvjete, Ekonomski analitičar, (3), 49-55.

Ćurko, K. (1994.), JAM - alat za razvoj korisničke programske podrške, Ekonomski analitičar, (8-9), 32-38.

Ćurko, K. (1994.), Informacijski sustav trgovačkog poduzeća - nekoliko praktičnih problema, Ekonomski analitičar, (4), 46-51.

Ćurko, K. (1994.), Osobna računala: kriza ili samo nova uloga?, IBI, Informator, 9-11.

Ćurko, K. (1995.), Elektronička blagajna kao integralni dio informacijskog sustava maloprodaje, RRIF, (9), 129-134.

Ćurko, K. (1996.), Kontrola zaliha robe računalom, RRIF, (2), 451-455.

Varga, M., Ćurko, K., Vlahović, N. i Vračić, T (2004.), Istraživanje mogućnosti izgradnje poslovne informacijske mreže (grida) Republike Hrvatske, u: Zbornik prezentacija 3. međunarodne konferencije o poslovnim procesima BPC 2004, 20-21 listopad, Zagreb, InfoDom.

Ćurko, K. (2005.), Poslovna inteligencija – potpora odlučivanju: Istraživanje stanja i trendova, u: Zbornik radova 10. HROUG konferencije, sažetak, Umag, 16-20 listopad.

Varga, M., Ćurko, K., Vlahović, N. i Vračić, T. (2005.), Mogućnosti izgradnje poslovne informacijske mreže (grida) Republike Hrvatske, u: Zbornik «Case 17 – Metode i alati za razvoj poslovnih i informacijskih sustava», Opatija, lipanj, 2005.

Ćurko, K. i Pejić Bach, M. (2006.), Potpora poslovne inteligencije bankarskom poslovanju, u: Zbornik radova 11. HROUG konferencije, sažetak, Umag, 16- 20 listopad.

Ćurko, K. (2007.), Novi ERP sustav, Infotrend, 155(11), 44-47.

Bosilj Vukšić, V., Ćurko, K. i Varga, M. (2007.), Što je upravljanje znanjem, u: Zbornik radova 12. HROUG konferencije, sažetak, Rovinj, 16-20 listopad.

Ćurko, K., Bosilj Vukšić, V. i Varga, M. (2008.), Uloga poslovne inteligencije u inženjerstvu poslovanja, u: Zbornik radova 13. HROUG konferencije, sažetak, Rovinj, 16-20 listopad.

Ćurko, K., Varga, M. i Hegedues, M. (2009.), Što je poslovni informacijski sustav? U: Zbornik radova 14. HROUG konferencije, Rovinj, 13-17 listopad.

Ćurko, K. i Bijelić, T. (2009.), Uloga skladišta podataka u potpori bankarstvu, u: Zbornik radova 14. HROUG konferencije, Rovinj, 13-17 listopad.

Bosilj Vukšić, V., Knežević, M. i Ćurko K. (2009.), Upravljanjem poslovnim procesima do unapređenja performansi organizacije, u: Zbornik radova 14. HROUG konferencije, Rovinj, 13-17 listopad.

Varga, M. i Ćurko, K., (2010.), Mjerenje kvalitete podataka odnosno informacija, u: Zbornik radova 15. HROUG konferencije, sažetak, Rovinj, Crveni otok, 19-23 listopad.

Ćurko, K., Bosilj Vukšić, V. i Poljanec, M. (2010.), Sustavima za upravljanja poslovnim učinkom do poslovnog uspjeha, u: Zbornik CASE 22, Zagreb.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 28. kolovoz 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/172003

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Katarina Ćurko, preuzeto 28. kolovoz 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/informatika/clanovi-29896/prof-dr-sc-katarina-curko/30039

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Katarina Ćurko, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/%C4%87/katarina-%C4%87urko