Bogdan Ćosić

Bogdan Ćosić

Dr. Bogdan Ćosić (Hajtić kod Gline, 25. X. 1931. – Zagreb, 25. X. 1986.), redoviti profesor

Bogdan Ćosić rođen je 1931. godine u siromašnoj seljačkoj obitelji u Hajtiću, općina Glina. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, nižu gimnaziju u Glini 1948. godine, a višu gimnaziju je pohađao u Senju, Virovitici i Ogulinu gdje je maturirao 1952. godine. Ekonomski fakultet u Zagrebu završio je 1956. godine, a na istom Fakultetu magistrirao je 1963. godine te postigao doktorat ekonomskih znanosti 1966. godine obranivši rad pod naslovom „Ekonomska integracija kao novi oblik društvene organizacije rada i njezin odraz na procese razaranja kapitalizma kao svjetskog ekonomskog sistema: (prilog teoriji o razvoju socijalizma kao svjetskog procesa). Kao dobitnik stipendije TAO-Organizacije UN boravio je u Belgiji 1963. godine radi specijalizacije u okviru teme „Determinirajući faktori industrijskog razvoja“ na L'Universite' de Bruxelles, a potom i na višekratnim studijskim boravcima u SSSR-u, Poljskoj i Istočnoj Njemačkoj (DDR).

Prvo zaposlenje mu je bilo u Zadružnom savezu Zagreb. Radio je kao stalni honorarni stručni suradnik Radničkog sveučilišta „Moša Pijade“ u Zagrebu. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu počeo je raditi 1959. godine kao asistent na predmetu „Politička ekonomija“. Za docenta je izabran 1967. godine, za izvanrednog profesora 1972. godine i za redovitog profesora 1976. godine. Bio je predsjednik Odjela za političku ekonomiju i zamjenik direktora Instituta za ekonomska istraživanja. U akademskoj godini 1976/77. bio je dekan Ekonomskog fakulteta. Osim na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu predavao je i na mnogim drugim fakultetima u zemlji, a kao gost držao je predavanja u Poljskoj, DDR-u i SSSR-u.

Bio je član SKOJ-a, KPJ, član općinske skupštine Maksimir i Centar u Zagrebu, član naučne sekcije Saveza ekonomista Jugoslavije, član Sveučilišne skupštine Sveučilišta u Zagrebu, član Društva ekonomista Hrvatske i predsjednik Sindikalne podružnice Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Bio je rezervni oficir JNA

 

Nosilac je više društvenih priznanja: Ordena zasluga za narod sa zlatnom zvijezdom (1976.), Ordena bratstva i jedinstva te je dobitnik nagrade grada Zagreba (1978.), dobitnik nagrade „Mijo Mirković“ (1977. i 1984.)i republičke nagrade „Božidar Adžija“ (1981.).

VAŽNIJA DJELA:

 

Čalić, D., Ćosić, B. et al (1970.), Politička ekonomija kapitalizma, 2. izdanje, Zagreb: Informator.

Ćosić, B. (1971.), Socijalizam kao svjetski proces i svjetska privreda, Zagreb: Narodne novine.

Ćosić, B. (1973.), Svjetsko tržište danas : socijalizam, kapitalizam i svjetsko tržište, Zagreb: Narodne novine.

Čalić, D., Ćosić, B. et al (1976.), Politička ekonomija socijalizma, Zagreb: Informator.

Ćosić, B. i Lešaja, A. (1976.), Dohodak i minuli rad, Beograd: Izdavačko preduzeće "Rad".

Ćosić, B. (1976.), Neke ekonomske teze, Zagreb: Narodne novine.

Ćosić, B. (1980.), O političkoj ekonomiji socijalizma i druge ekonomske teme : članci i rasprave, Zagreb: Narodne novine.

Čalić, D. i Ćosić, B. (1981.), Izgradnja socijalizma i odnos ekonomike i politike : (članci i rasprave), Zagreb: Narodne novine.

Bujas, G., Čalić, D., Ćosić, B. et al (1981.), Jugoslavija u svjetskoj privredi, Zagreb: Informator.

Ćosić, B. (1983.), Neke ekonomske teme, Zagreb: Narodne novine.

Ćosić, B. (1983.), Politička ekonomija i privredni razvoj, Samobor: "Zagreb".

Čalić, D. i Ćosić, B. (1986.), Analiza privrednog i društvenog razvoja socijalizma iz aspekta sistemskog pristupa, Zagreb: Narodne novine.

(Pripremila: Z. U. B.)

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet (1980.), 60 godina Ekonomskog fakultet u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 192-193.

 

FOTOGRAFIJA:

Banija online (2016.), Poznati Banijci: Profesor ekonomskih nauka dr Bogdan Ćosić, preuzeto 24. ožujka 2023. s https://banija.rs/poznati-banijci/15757-poznati-banijci-profesor-ekonomskih-nauka-dr-bogdan-cosic.html  

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Bogdan Ćosić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1zNREmrPRLyLASsfjGEM85_t5MmrWKpof/edit