Boglárka Kiss Kulenović

Boglárka Kiss Kulenović

Boglárka Kiss Kulenović, M. A. (Debrecen, Mađarska, 1976. -), viši predavač

Boglárka Kiss Kulenović rođena je 1976. u Debrecenu, Mađarskoj. Državljanka je Mađarske i Republike Hrvatske. Obrazovala se na Sveučilištu u Debrecenu gdje je na Institutu za engleske i američke studije 2000. stekla magisterij iz profesure engleskog jezika, specijalizacija amerikanistika. Također, tokom studija provela je jednu godinu na Trinity Collegeu u Hartfordu, SAD, kao stipendist Virtual University Zaklade. 2000. godine upisala je doktorski studij na Odsjeku za amerikanistiku, doktorskog studija Sveučilišta u Debrecenu na kojem je položila sve ispite i predala prijavu doktorskog rada. Znanstveno se usavršavala na Texas Christian University u Fort Worthu, SAD, na jednomjesečnoj istraživačkoj stipendiji.

Njeno radno iskustvo uključuje rad na Institutu za engleske i američke studije, Sveučilište u Debrecenu, Mađarska gdje je u razdoblju od 2000. – 2003. kao doktorant držala seminarsku nastavu na engleskom jeziku za studente dodiplomskih studija iz kolegija Američka književnost 20. stoljeća  i Američko društvo. Također, u razdoblju od 2001. do 2003. zaposlena je u Središnjoj medicinskoj biblioteci Sveučilišta u Debrecenu kao informacijski stručnjak. Od 2004.-2005. radi na Odsjeku za menadžment, Sveučilište York, Velika Britanija kao asistent za studentska pitanja. Od 2005. do 2008. zaposlena je u školi stranih jezika Svjetski jezici u Zagrebu kao profesorica engleskoga jezika. Od 2008. do 2013. radi kao vanjski suradnik na Katedri za poslovne strane jezike pri Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  Od 2013. radi kao predavač, a od 2018. kao viši predavač na Katedri za poslovne strane jezike pri Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Kiss Kulenović objavila je veći broj stručni radova, prijevoda, te je koautorica sveučilišnog udžbenika za poslovni engleski jezik. Sudjelovala je na nizu međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija, te strukovnih radionica. Kao nastavnica uvela je nove kolegije Engleski u poslovanju 1, 2 i 3 na preddiplomskom stručnom studiju i Engleski za digitalni marketing 1, 2 na diplomskom stručnom studiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

DJELA:

Kiss Kulenović, B., Lekaj Lubina, B., Linčir-Lumezi, M. i Planinšek-Čikara, I. (2015.), English for Business: A Coursebook for Undergraduate Professional Degree Programmes in Economics and Business, Zagreb: Ekonomski Fakultet. 

Kiss Kulenović, B. i Lekaj Lubina, B. (2016.), Fine-Tuning the Syllabus to Move Towards a Task-Based Approach in a Tertiary Level Business English Course, u: The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures. Conference Proceedings, Maribor,  105 - 122.

Kiss Kulenović, B. (2015.), Using Authentic Materials in Teaching Business English, u: Zbornik radova sa znanstvenog skupa „Od teorija do praksa u jeziku struke“ 3. stručno-znanstveni skup Udruge nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama, Zagreb, 26 - 41. 

Lekaj Lubina, B., Kiss Kulenovic, B. i Lincir-Lumezi, M. (2015.), Creating a Business English Coursebook for Academic Needs: Challenges and Solutions, u: 17th EBES Conference – Venice Proceedings, Volume 1, 1195 – 1210. 

Kiss Kulenović, B. (2011.), Is Business English Ideologically Embedded? A Content Analysis, u: The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures, Conference Proceedings, Celje, 107-112.

Kiss Kulenović, B. (2003.), The Advance of Conformity: An Investigation into American Identity in the 1950s Based on the Reception of Whyte’s The Organization Man, B.A.S. British and American Studies, Vol. IX, 165-171.

Kiss Kulenović, B. (2000.), Blom, Mattias Bolkéus. Stories of Old: The Imagined West and the Crisis of Historical Symbology in the 1970s, Hungarian Journal of English and American Studies, Vol. VI, Number 1, 198-201.

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Boglárka Kiss Kulenović, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto 23. srpnja 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/poslovni-strani-jezici/clanovi-30472/boglarka-kiss-kulenovic-m-a-30509/30509 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Boglárka Kiss Kulenović, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/k/bogl%C3%A1rka-kiss-kulenovi%C4%87