Fran Janjić

Dr. Fran Janjić, primarius (Drenovci kod Županje, 17. IV. 1907. – Zagreb, 21. II. 1992.), honorarni nastavnik

Fran Janjić rođen je 1907. godine u Drenovcima, općina Županja. Gimnaziju je završio u Vinkovcima, a Medicinski fakultet u Zagrebu, gdje je promoviran 1932. godine. Specijalizaciju je završio 1940. godine, a zvanje primariusa postigao je 1956. godine.

 

Radio je u bolničkoj je i dispanzerskoj službi od 1940. do 1963. godine. Bio je šef Službe za plućne bolesti i tuberkulozu Zavoda za zaštitu zdravlja SR Hrvatske od 1963. do 1973. U istoj službi radio je kao umirovljenik od 1973. do 1979. godine u svojstvu savjetnika.

 

Esperantom se počeo baviti 1922.godine, a 1924. godine vodio je već nekoliko esperantskih tečajeva i osnovao klub »La progreso« u gimnaziji u Vinkovcima. Od 1953. godine bio je aktivan u društvenom radu na esperantu u Društvu esperantista »Bude Borjan«, Hrvatskoj esperantskoj ligi i Esperanto-institutu u Zagrebu, a godinama je bio stručni delegat za medicinu Svjetskog esperantskog saveza u Rotterdamu. U Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u svojstvu honorarnog nastavnika predavao je esperanto kao neobligatni predmet studija od 1956. do 1963. godine.

 

Godinama je bio član Savezne komisije za plućne bolesti i tuberkulozu Upravnog odbora Pneumoftiziološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske, bio je i predsjednik Udruženja pneumoftiziologa Jugoslavije (1967.-1971.) te predsjednik Sekcije za borbu protiv tuberkuloze Crvenog križa Hrvatske (od 1964.).

 

Odlikovan je Ordenom rada sa srebrnim vijencem (1961.) i Ordenom zasluga za narod sa srebrnim tracima (1974.), a izabran je i počasnim članom Zbora liječnika i Pneumoftiziologa Jugoslavije. Osim toga, primio je i različite diplome, priznanja i povelje od stručnih liječničkih organizacija i Crvenog križa Hrvatske.

 

VAŽNIJA DJELA:

Od 1946. do 1979. godine objavio je u domaćim i inozemnim časopisima 80 stručnih radova iz područja epidemiologije, organizacije službe i borbe protiv tuberkuloze, osim toga veoma veliki broj popularno-medicinskih članaka u različitim časopisima, a na radiju, televiziji i u Zdrastvenom sveučilištu grada Zagreba tijekom godina niz predavanja iz zdravstvene problematike. Od 1924.do 1926. godine objavljivani su mu prijevodi iz naše beletristike na esperanto u domaćim i inozemnim časopisima: »Esperanto—Triumfon—ta«, Koln, Konkordo«, Zagreb, »Literatura mondo«, Budapest,“ »Literaturo«, London. U izdanju Medicinske knjige Beograd objavio je 1951. godine knjigu „Flurografija u epidemiološkoj službi tuberkuloze“.

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 344.

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Fran Janjić, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/j/fran-janji%C4%87