Vito (Vitomir) Gašparović

Vito (Vitomir) Gašparović

Dr. Vito (Vitomir) Gašparović (Crikvenica, 2. VIII. 1921. – Zagreb, 8. V. 2009.), redoviti profesor

Vito (Vitomir) Gašparović rođen je 1921. godine u Crikvenici gdje je završio osnovnu školu. Nižu realnu gimnaziju završio je u Senju, a trgovačku akademiju u Sušaku 1940. godine. Iste godine upisao je studij u Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Zagrebu, gdje nakon položenog prvog državnog ispita prekida studij i odlazi u NOB, gdje je vršio razne vojne i političke dužnosti. Nakon demobilizacije, uz rad nastavlja studij u istoj Visokoj školi, da bi diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1952. godine. Doktorat znanosti iz područja ekonomike poduzeća stekao je 1962. godine obranivši disertaciju pod naslovom „Ekonomski i organizacioni faktori za racionalno nabavljanje materijala u privrednim poduzećima“.

 

Od 1945. godine radi u Ministarstvu industrije NRH na dužnosti načelnika odjela, a 1947. godine preuzima dužnost glavnog direktora Glavne direkcije prehrambene industrije, a zatim i kemijske industrije NRH. Od 1951. godine obnaša dužnost direktora privredno-računskog sektora u Ministarstvu saobraćaja, a od 1953. godine radi u Narodnom odboru grada Karlovca na dužnosti načelnika za privredu. Od 1954. do 1962. godine rukovodio je Centrom za proizvodnost, odnosno Zavodu za proizvodnju i usluge u Zagrebu. Od 1962. do 1968. godine bio je generalni direktor „Prvomajske“, tvornice alatnih strojeva u Zagrebu, od 1968. do 1974. godine bio je predsjednik Privredne komore Zagreba, odnosno Privredne komore SRH. Od 1975. godine radio je u Saveznom sekretarijatu za vanjske poslove u kojem je, između ostalog, od 1976. do 1980. godine bio i ambasador u NR Mađarskoj. U Višoj privrednoj školi predavao je od njenog osnutka. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu povremeno je predavao od 1963. godine, a u vrijeme integracije s VVPŠ-om predaje u zvanju izvanrednog profesora. Reizabran je u zvanje izvanrednog profesora u dopunskom radnom odnosu 1973. godine za predmet „Ekonomika i poslovna politika poduzeća“. Za redovitog profesora izabran je 1980. godine za predmete „Ekonomika i organizacija proizvodnje“.

 

Odlikovan je s više ratnih i mirnodopskih odlikovanja.

 

VAŽNIJA DJELA:

Gašparović, V. (1975.), Ekonomika industrijske proizvodnje : faktori proizvodnje, proizvod i proizvodni program, Zagreb: Informator.

Gašparović, V. (1984.), Uvod u ekonomiku i organizaciju proizvodnje, Zagreb: Informator.

Gašparović, V. (1987.), Ekonomija obujma proizvodnje, Zagreb: Informator.

Gašparović, V. (1990.), Ekonomija automatiziranih proizvodnih sustava : ekonomičnost fleksibilnih proizvodnih sustava, Zagreb: Informator.

Gašparović, V. (1991.), Ekonomija strukture vremena proizvodnje, Ekonomski pregled, 42(8-9), 404-418.

Gašparović, V. (1993.), Mikroekonomska teorija tehničkog progresa i studij poduzeća, Ekonomski analitičar, (10), 49-56.

Gašparović, V. et al (1993.), Postindustrijska strategija upravljanja poduzećem i lean-management, Računovodstvo i financije, 39(12), 71-77.

Gašparović, V. (1993.), Privredni rast i dobit, Računovodstvo i financije, 39(6), 60-65.

Gašparović, V. (1993.), Proizvodni kapacitet i utjecaj njegove iskorištenosti na ekonomičnost, Računovodstvo i financije, 39(3), 49-57.

Gašparović, V. (1996.), Teorija rasta i upravljanje rastom poduzeća, Zagreb: Školska knjiga.

Gašparović, V. (2002.), Ekonomija podužene turističke sezone, Vinodolski zbornik, (8), 15-24.

Gašparović, V. (2003.), Ekonomika kasnokapitalističkog poduzeća : analiza korporacijske krize, Ekonomija (Zagreb), 10(3), 517-558.

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 208-209.

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Vito (Vitomir) Gašparović, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/g/vito-vitomir-ga%C5%A1parovi%C4%87