Ranko Frua

Ranko Frua (Šibenik, 17. XII. 1917. – Zagreb, 12. VII. 2005.), izvanredni profesor

Ranko Frua rođen je 1917. godine u Šibeniku. Diplomirao je 1950. godine u Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

 

Prije dolaska u Visoku privrednu školu radio je u poduzeću »Alat«  u Zagrebu (1941/43. ), u Ministarstvu industrije NR Hrvatske u Zagrebu (1946/48.) kao šef odsjeka (1946), odnosno načelnik odjela (1947.), u Direkciji državne statistike NR Hrvatske u Zagrebu kao direktor (1948/51) te u Zavodu za statistiku NRH kao zamjenik direktora (1951/56.). Od 1956. do 1968. godine predavao je u Visokoj privrednoj školi najprije u zvanju savjetnika (1957/58.), odnosno višeg predavača (1962.) te izvanrednog profesora za predmete »Statistika« i »Statistička analiza u poduzeću«. Od 1962. do 1966. godine bio je dekan Visoke privredne škole. Od 1969. godine bio je izvanredni profesor Fakulteta ekonomskih nauka, odnosno Ekonomskog fakulteta u Zagrebu za navedene predmete sve do 1975. kada postaje tajnikom Interesne zajednice za znanost (SIZ-VI).

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 207.

Frua, R.(2023.), Hrvatski biografski leksikon, mrežno izdanje, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, preuzeto 4. svibnja 2023.  s https://bl.lzmk.hr/Clanak/6441   

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ranko Frua, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/f/ranko-frua