Vinko Boteri

Vinko Boteri (?, -), asistent

Vinko Boteri radio je kao asistent u dopunskom radnom odnosu na Fakultetu ekonomskih nauka, Odjel u Splitu od 1972. do 1974. godine.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta - Zagreb: Vinko Boteri, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/vinko-boteri