Ozana Nadoveza Jelić

Ozana Nadoveza Jelić

Doc. dr. sc. Ozana Nadoveza Jelić (Šibenik, 28. VII 1986.), docentica

Dr. sc. Ozana Nadoveza Jelić rođena je 28. srpnja 1986. u Šibeniku, gdje je završila osnovnu te srednju Turističko – ugostiteljsku školu. Na dodiplomski studij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upisala se 2005. godine te je, nakon stjecanja prvostupničke diplome na studiju Ekonomija, 2009. godine upisala istovrsni diplomski studij. Titulu magistrice ekonomije stekla je 2010. godine.

Nakon završetka studija zaposlila se kao ekonomska analitičarka u odjelu za ekonomska istraživanja Hypo Alpe-Adria banke. Kao asistentica na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj Ekonomskog fakulteta u Zagrebu zaposlila se 2011. godine. Sudjelovala je u izvođenju nastave na preddiplomskom studiju iz kolegija Makroekonomija, Gospodarstvo Hrvatske, Agrarna ekonomija i ruralni razvoj, te na diplomskom studiju iz kolegija Politička ekonomija rasta.

Specijalistički poslijediplomski studij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Ekonomika EU“ upisala je 2011. godine, a 2012. obranila je poslijediplomski specijalistički rad. Na istom fakultetu je 2017. godine stekla titulu doktorice znanosti obranom doktorskog rada pod naslovom „Ekonomski učinci i odrednice optimalnosti poljoprivredno-okolišnih politika“.

Za vrijeme doktorskog studija boravila je kao gost istraživač na Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) institutu u Mannheimu u Njemačkoj te je kratko vrijeme provela na studijskom boravku na Sveučilištu u Salernu u Italiji na Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES.

Godine 2017. izabrana je za docenticu na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od 2018. godine radi kao savjetnica u Hrvatskoj narodnoj banci u Direkciji za modeliranje.

Sudjelovala je na nekoliko domaćih i inozemnih istraživačkih i stručnih projekata, te je u razdoblju od 2019. Godine, nakon dugogodišnjeg obavljanja poslova tajnice znanstvenog časopisa Zagreb International Review of Economics and Business (ZIREB) kojeg izdaje Ekonomski fakultet, počela obavljati i poslove tehničkog urednika časopisa.

Samostalno ili u koautorstvu je objavila nekoliko znanstvenih i stručnih radova te komentara i članaka objavljenih na obrazovnim i znanstvenim web stranicama.

DJELA:

Poglavlja u knjigama

Obadić, A. i Nadoveza, O. (2016) Fiskalna politika. U Gospodarstvo Hrvatske. Urednici Obadić, A. i Tica, J. Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 287-326

Tica, J., Nadoveza, O. i Globan, T. (2016) Monetarna politika. U Gospodarstvo Hrvatske. Urednici Obadić, A. i Tica, J. Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016. str. 247-286

Radovi u časopisima

Nadoveza Jelić, O. i Šimurina, J. (2020) Evaluating sectoral effects of agricultural nitrogen pollution reduction policy in Croatia within a CGE framework. Agricultural and Food Economics, 8, 9.

Nadoveza Jelić, O. i Družić, M. (2019) Efficiency and Price Effects of Mergers in European Union's Trade and Manufacturing Sectors. Journal of advanced research in law and economics, 10, str. 993-1012.

Nadoveza Jelić, O. i Gardijan Kedžo, M. (2018) Efficiency vs effectiveness: an analysis of tertiary education across Europe. Public sector economics, 42 (2018), str. 381-414.

Nadoveza, O., Sekur, T. i Beg, M. (2016) General Equilibrium Effects of Lower Labor Tax Burden in Croatia. Zagreb International Review of Economics, 19, str. 1-13.

Obadić, A., Globan, T. i Nadoveza, O. (2014) Contradicting the Twin Deficits Hypothesis: the Role of Tax Revenues Composition. Panoeconomicus, 6, str. 653-667.

Radovi u zbornicima skupova

Nadoveza, O. (2018) Evaluacija alternativnih politika smanjenja poljoprivrednog onečišćenja dušikom u Hrvatskoj. Zbornik radova sa znanstvenog skupa "Modeli razvoja hrvatskog gospodarstva" Zagreb, Hrvatska, 2018. str. 475-501.

Nadoveza, O. i Penava, M. (2016) Building Computable General Equilibrium Model of Croatia. 8th International Conference "An Enterprise Odyssey : Saving the Sinking Ship Through Human Capital" : proceedings. Urednici Galetić, L., Načinović Braje, I. i Jaković, B. Zagreb: Faculty of Economics and Business, 2016. str. 441.

Nadoveza, O. i Penava, M. (2015) Do we need to cut back governments’ forecasts: optimism as the rule of thumb?. Global Business and Technology Association - 17th annual International Conference - Readings Book. Urednici N. J., Delener, L. F., Lu, V. i Rodrigues, S. Peniche/Lisbon, Portugal: GBATA, str. 504-512.

Nadoveza, O. i Šimurina, J. (2012) Utjecaj gospodarskih ciklusa na razvoj malog otvorenog gospodarstva: primjer Hrvatske, Slovenije, Slovačke i Mađarske. Razvojna strategija malog nacionalnog gospodarstva u globaliziranom svijetu. Urednici: Družić, G. i Družić, I. Zagreb: HAZU i Ekonomski fakultet Zagreb, str. 353-385.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/332925 [3.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Ozana Nadoveza Jelić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/doc-dr-sc-ozana-nadoveza-jelic/31052 [3.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ozana Nadoveza Jelić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/s/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/12ympWYhI3_zkVlKCLLjggoqutXr3ULeI/edit [upisati datum pristupanja]